WAT IS DE AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (of: General Data Protection Regulation) is de nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 in de gehele Europese Unie van kracht is. Met de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden de teugels op het gebied van privacy flink aangehaald: waar de burger meer rechten krijgt, moeten organisaties juist aan meer verplichtingen voldoen. Voor een indicatie van de te zetten stappen, klik hier.

DBHeroes kan helpen met deze nieuwe verplichtingen; hieronder lichten we er enkele toe. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

VRAAG DE AVG-SCAN AAN

Wilt u weten in welke mate uw organisatie aan de AVG voldoet? DBHeroes biedt hiertoe de mogelijkheid, klik hier voor meer uitleg. Vul hieronder uw contactgegevens in zodat DBHeroes contact met u op kan nemen voor de mogelijkheden, vragen of meer informatie.

Data protection impact assessment (DPIA)

Een DPIA is een risico-inventarisatie waarbij ook de risicobeperkende maatregelen worden vastgelegd. Het kan zijn dat uw organisatie straks een DPIA moet uitvoeren. Via deze methode wordt gekeken welke privicyrisico’s een gegevensverwerking met zich meebrengt. Onder andere organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken, moeten aan deze AVG-eis voldoen; denk aan ziekenhuizen. Wil u exact weten in welke gevallen uw organisatie een DPIA moet uitvoeren? Klik dan hier. Mocht na het uitvoeren van de DPIA blijken dat een gegevensverwerking een verhoogd risico met zich meebrengt, dan eist de nieuwe wet dat er passende maatregelen worden genomen.

Functionaris voor de gegevensbescherming

In een aantal gevallen is het voor organisaties verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit hangt in de eerste plaats af van het type organisatie. Zo moeten overheden en publieke organisaties sowieso aan deze eis voldoen. Daarnaast speelt de complexiteit en hoeveelheid van de data een rol. Een FG zorgt er voor dat een organisatie AVG-proof blijft door toezicht te houden en advies te geven op zowel technisch als organisatorisch vlak.

Wilt u weten of uw organisatie een FG moet aanstellen? Klik hier voor onze interactieve beslisboom!