De Belastingdienst heeft contact met vrijwel alle burgers en bedrijven in Nederland. In 2015 startte de Belastingdienst een ingrijpend meerjarig veranderprogramma (de Investeringsagenda). Inzet is te zorgen voor een Belastingdienst die beter, goedkoper en meer ‘in control’ is.

Modernisering van de interactie en versterking van data-analyse staan in de aanpak centraal. Op die manier kan de Belastingdienst waar gaan maken dat iedereen de aanpak krijgt die hij verdient. De groep die niet bereid is aan zijn verplichtingen te voldoen moet toezicht voelen, terwijl burgers en ondernemers die de regels willen naleven moeten worden ontzorgd.

Wat heeft DBHeroes gedaan?

In het kader van bovenstaande veranderingen had de Belastingdienst behoefte aan een herziening van haar (oude) Java gebaseerde applicaties.

Hoe heeft DBHeroes dit gedaan?

Na een grondige inventarisatie en analyse is een plan van aanpak gemaakt. Op basis van dit plan van aanpak zijn de applicaties herschreven naar een modern Java applicatie framework.

Waarom was DBHeroes hier bij uitstek geschikt voor?

Niet alleen kennis van programmeertalen is hier belangrijk; ook diepere inzichten in het gebruik van de vele data zijn van uitermate groot belang. De data, dataverbanden en presentatie kunnen met deze inzichten op een begrijpelijke wijze weergegeven worden.