CWZ is het ziekenhuis voor de regio Nijmegen. Een van de 27 topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland, met 28 medisch specialismen, 8 paramedische afdelingen en 5 specifieke afdelingen zoals de spoedeisende hulp en de IC. Bijna 4000 medewerkers en vele vrijwilligers leveren dagelijks persoonlijke zorg aan de patiënten.

Wat heeft DBHeroes voor het CWZ gedaan?

CWZ heeft zich ten doel gesteld haar backend systemen op de laatst gangbare softwareversie te krijgen om zo toekomstige potentiële gevaren het hoofd te kunnen bieden. Hiervoor hebben wij hun huidige MS SQL-databaseomgeving gereviewd en een advies uitgebracht op het vlak van techniek en kosten. We zijn gestart met een implementatie en een migratie naar de nieuwe infrastructuur.

De databases op zowel de oude als de nieuwe infrastructuur worden door DBHeroes remote beheerd.

Hoe heeft DBHeroes dit gedaan?

We hebben voor CWZ een review gedaan op de huidige digitale omgeving en geïnventariseerd welke onderdelen in aanmerking komen voor consolidatie en kwaliteitsverhoging. We hebben ervoor gezorgd dat er nu een nieuwe, schaalbare en kostendekkende MS SQL-infrastructuur staat, zodat CWZ al haar aandacht bij de patiëntenzorg kan houden. Om hier verder aan bij te dragen en de nieuwe MS SQL-infrastructuur naar een hogere beheerstandaard te brengen, beheren wij de omgeving volgens een SLA en DAP.

We hebben gekeken waar de mogelijkheden bestonden voor consolidatie van systemen en hebben deze samen laten komen op een nieuwe MS SQL-infrastructuur. Hierdoor zijn de licentiekosten sterk afgenomen in relatie tot de eerdere begroting en is de kwaliteit verhoogd. Mede dankzij onze oplossing kan CWZ op gepaste snelheid de omgeving product voor product migreren zodat het patiëntenbelang te allen tijde voorop kan blijven staan.

Waarom is DBHeroes hiervoor bij uitstek geschikt?

Wij laten ons net als CWZ kenmerken door een sterke toewijding, een groot gevoel voor menselijkheid en inlevingsvermogen. Wij begrijpen wat het betekent dat de patiënt op één staat, omdat voor ons de klant op één staat. Waar deze belangen strijdig zouden kunnen zijn is het volgende: het belang dat CWZ hecht aan de patiënt, brengt het gevaar met zich mee dat de dienstverlening die wij bieden niet altijd financieel gunstig wordt ingezet. Doordat wij echter onze ervaring bij commerciële klanten meenemen, kunnen wij hierin adviseren en zorgen voor een synergie tussen CWZ en DBHeroes. Zo zorgen we er samen voor dat de patiënt de hoogst mogelijke kwaliteit zorg krijgt terwijl CWZ de aanwezige infrastructuur zo optimaal mogelijk benut.