De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Veiligheid en Justitie straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van justitiabelen en werkt op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Met 38 inrichtingen verspreid over het land en een personeelsbestand van zo’n 13.500 fte is DJI een van de grootste overheidsorganisaties van Nederland. Jaarlijks stromen er ongeveer 37.500 nieuwe justitiabelen in.

De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen. Er zijn gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die penitentiaire inrichting (PI) worden genoemd. Er zijn ook speciale inrichtingen voor jongeren; de Rijks Justitiële Jeugdinrichtingen (RJJI). Voor (tbs-) patiënten zijn er Forensisch Psychiatrische Centra (FPC) en voor vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentiecentra (DC).

Wat heeft DBHeroes voor de Dienst Justitiële Inrichtingen gedaan?

We hebben de MS SQL-infrastructuur uitgewerkt ten behoeve van het nieuwe Shared Service Center-ICT (Project 3V) en hebben een Technisch Ontwerp gemaakt volgens het PaaS-model (Platform as a Service). Hiervoor hebben we eerst de Architectuur uitgewerkt op basis van de BIV-normen (Betrouwbaarheid, Integriteit en Veiligheid) en alle aanvullende wensen. Ook migreerden we alle databases naar de meest gangbare MS SQL-versie op dat moment.

Hoe heeft DBHeroes dit gedaan?

Na uitwerking van de Architectuur hebben we MS SQL-servers opgebouwd die via scripts automatisch uitgerold worden onder aansturing van de PaaS-software. Voor de migratie van alle databases naar de meest actuele MS SQL-versie hebben we uitgezocht of bepaalde facetten van de databases, die wel compatibel waren met de oude versie, dit misschien niet zouden zijn met de nieuwe. Als hier sprake van was, hebben we de software zo aangepast dat deze weer compatibel was met de laatste MS SQL-versie.

Waarom was DBHeroes hier bij uitstek geschikt voor?

Wij beheersen niet alleen de database-specifieke aspecten maar hebben ook de kennis en kunde in huis om database-gerelateerde vraagstukken in de bijbehorende context aan te pakken. In dit geval door ook een toekomstbestendige software-architectuur tot stand te brengen die voldoet aan de BIV-eisen en de aanvullende wensen van DJI. Door de ervaring met opdrachten van de overheid zijn wij bovendien in staat om goed om te gaan met de politieke gevoeligheid die vaak inherent is aan grote projecten.