De Hoge Raad der Nederlanden (HRN) is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht, ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is geen derde instantie maar een cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad een belangrijke maatschappelijke taak. Om dat zo goed mogelijk te doen, stelt de Hoge Raad zich dienstbaar aan de samenleving op.

Wat doet DBHeroes voor de Hoge Raad der Nederlanden?

We bieden ondersteuning en begeleiding bij de ontwikkeling en het beheer van hun database-infrastructuur. Daarnaast ondersteunen we de softwareontwikkeling en adviseren we op het vlak van databehandeling.

Hoe doet DBHeroes dit?

Een aantal keer per maand bezoekt één van onze specialisten het ICT-team van HRN om te helpen bij de uitvoer van het beheer om zodoende de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIV) van de systemen te waarborgen. Onze specialist kijkt ook meteen of de methodes en inrichting van de infrastructuur en de databases inhoudelijk nog voldoen aan de gestelde eisen. Zo kunnen we sturen op het vervullen van de behoeften van HNR terwijl we ondertussen ook de ontwikkelingen op ICT-vlak en altijd wijzigende wetgeving in het vizier houden.

Waarom is DBHeroes hier bij uitstek geschikt voor?

Wij zijn niet alleen expert op het gebied van het puur pragmatische aspect van het beheersbaar maken en houden van een database-omgeving, maar we kunnen ons ook verplaatsen in de rol van de klant. Wij weten welke processen en belangen voor haar een rol spelen. Dit maakt dat we op een hoger niveau kunnen schakelen en als sparringpartner kunnen optreden. Wij kunnen actief en vakkundig meedenken over passende database-oplossingen. De jarenlange ervaring in verschillende branches geeft ons bovendien een toegevoegde waarde omdat we kennis die we in al die verschillende branches hebben vergaard, kunnen inzetten in het creatieve proces. Ook kunnen we hierdoor eventuele risico’s al in een vroeg stadium erkennen, kenbaar maken en vermijden.